Hacking Ètic, Gestió de Vulnerabilitats i Enginyeria Inversa

Objectius

En finalitzar el curs, l'alumne serà capaç de:

  • Conèixer les diverses metodologies d'auditoria d’HE per tal de realitzar projectes de forma ordenada.
  • Desenvolupar de forma pràctica les tècniques i habilitats per a l'execució de proves d'intrusió.
  • Conèixer els conceptes d'enginyeria inversa assumint els processos per entendre el funcionament dels fitxers que treballen a baix nivell en sistemes Windows i Linux.
  • Aplicar els coneixements d'enginyeria inversa apresos per disseccionar els principals malware que esdevenen.
  • Conèixer els diferents criteris i estàndards de vulnerabilitats per tal de gestionar de manera correcta mitjançant eines de gestió de vulnerabilitats automàtiques.
Presentació
Destinataris
Programa
Descomptes i beques