Gestió Operativa d'una Clínica Dental

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Màrqueting de Serveis i Comunicació

1.1. Màrqueting de serveis

 • Introducció al màrqueting. Màrqueting de serveis.
 • Estudi de mercat. DAFO
 • Tipus de màrqueting: ambient marketing, trade marketing, inbound marketing, màrqueting emocional, màrqueting de guerrilla,
 • ambush marketing, email marketing, neuro marketing, mobile marketing.
 • Las 4 P´s del màrqueting mix.
 • Publicitat
 • Relacions públiques
 • Les xarxes socials: Facebook, Twiter, Linkedink, Pinterest, Google+, etc.
 • Pla de màrqueting

1.2. Comunicació interna

 • Intel·ligència emocional. Comunicar y emocionar.
 • Branding. Com crear marca.
 • Gestión agenda
 • Gestió del temps
 • Gestió del capital humà. Clima laboral
 • La base de dades como oportunitat
 • Relació con los proveïdores
 • Gestió de la morositat
 • Atenció telefònica y presencial
 • Presentació de pressupostos.
 • Gestió de queixes
 • Fidelització

1.3. Comunicació externa

 • La pàgina web
 • Analítica web. Com interpretar les dades.
 • Relació amb el entorn. Com ens posicionem
 • Campanyes de comunicació online
 • Conversió de les visites a la web en pacients rentables

2. Gestió i Administració Bàsica de la Clínica

2.1. Gestió i Administració de la Clínica

 • L'enfocament operatiu de la consulta
 • Autolideratge. Avaluació del comportament. Progrés personal i pla de carrera.
 • Know-How en la consulta.

2.2. Legislació

 • Obertura d'una clínica dental: requisits legals
 • Llei de protecció de dades
 • Legislació laboral: riscos laborals

3. Atenció al Client i Sistema de Gestió de Qualitat

3.1. Atenció al client

 • Imatge de la consulta i imatge personal.
 • La imatge de l'expert
 • Proactivitat amb el client (vies de comunicació amb el client: sms, telèfon, whatsapp, email, presencial)
 • Habilitats comunicatives.
 • El procés de relació amb el pacient.

3.2. Sistemes de Gestió de Qualitat

 • Models de Qualitat
 • Grups de millora. Tècniques de treball en equip
 • Instruments d'anàlisis i millora contínua
 • Gestió per processos

 

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques
Vídeo de presentació