Gestió de Conflictes a les Organitzacions

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. La persona i la seva relació amb el conflicte
1.1. Quina responsabilitat tinc davant del conflicte
1.2. Quines habilitats tinc per gestionar els conflictes
1.3. L’empatia

2. La comunicació no violenta de les organitzacions

2.1. Com aprendre a llegir entre línies. Què manifesto i com descobrir què necessito realment, les claus per iniciar una bona negociació

3. Els conflictes a les organitzacions

3.1. Tipus de conflictes a les organitzacions
3.2. Com es desenvolupen els conflictes
3.3. La diagnosi
3.4. Mapeig dels conflictes/metodologia visual thinking

4. El valor del diàleg a les organitzacions

4.1. Converses difícils
4.2. L’escolta
4.3. El feedback

5. La negociació col·laborativa

5.1. Com prepara una negociació
5.2. Com fer una negociació col·laborativa
5.3. Reforçar les preguntes clau a totes les negociacions

6. La mediació a les organitzacions

6.1. Què és la mediació?
6.2. Habilitats mediadores
6.3. Els equips externs de mediació
6.4. Quins casos són mediables?

7. Facilitació i eines sistèmiques I

7.1. Absència de confiança
7.2. Temor al conflicte

8. Facilitació i eines sistèmiques II

8.1. Falta de compromís
8.2. Evitació de responsabilitats
8.3. Falta d’atenció als resultats

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
El conflicte a les organitzacions