Expert en Tractament de les Drogodependències i d'altres Addiccions

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

Mòduls obligatoris que composen el curs “Expert”

  • Tractament individual en addiccions (3 crèdits ECTS)
  • Teràpia familiar de les addiccions (3 crèdits ECTS)
  • Teràpia grupal de les addiccions (3 Crèdits ECTS)

Mòduls opcionals (a escollir dos, amb 3 Crèdits ECTS cadascun)

Oferta opcional de seminaris en promocions anteriors:

  • Reducció de danys en drogodependències (3 crèdits ECTS)
  • Teràpia farmacològica en drogodependències (3 crèdits ECTS)
  • Reinserció social dels drogodependents (3 crèdits ECTS)
  • Gestió i planificació de centres i projectes en Drogodependències (3 crèdits ECTS)
  • Experiències de recerca aplicada en drogodependències (3 crèdits ECTS)

 

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques