Expert en Tècniques de Grup i Psicodrama

Programa

1. Teoria i tècnica en grups i psicodrama

1.1. Teoria de la psicoteràpia de grup i del psicodrama clàssic i actual. Es desenvoluparan conceptes fonamentals de la teoria i la tècnica psicodramàtica.

 • Història de la psicoteràpia de grup i el psicodrama.
 • Teoria psicodramàtica.
 • Teoria dels grups.
 • Teoria de l'escena.
 • Teoria del cos en psicoteràpia
 • Teoria dels objectes en psicodrama.

1.2. Tècnica i entrenament psicodramàtics. Es realitza un entrenament pràctic per a la instrumentació de rol de psicodramatista.

 • La sessió de psicodrama.
 • L’equip psicodramàtic.
 • Tècniques psicodramàtiques.
 • Entrenament en coordinació de grups.
 • Entrenament corporal.
 • Entrenament actoral en psicodrama.
 • Direcció escènica en psicodrama.

2. Aplicacions dels grups i psicodrama

2.1 Aplicacions de les tècniques en grup i psicodrama. Es desenvoluparan els conceptes fonamentals i les tècniques d’aplicació del psicodrama.

 • Psicodrama psicoanalític.
 • Neurosis, patologies frontereres, psicosis i malaltia psicosomàtica.
 • Psicodrama en nens i adolescents. Psicodrama de parella, famílies i grups preformats. Psicodrama individual. Psicodrama en la comunitat.

2.2. Entrenament del rol de psicoterapeuta de grup i psicodramatista. Es realitzarà un entrenament pràctic per a la instrumentació de rol de psicoterapeuta de grup i de psicodramatista: entrenament en coordinació de grups, actoral, corporal i de direcció escènica.

 • Entrenament actoral en psicodrama.
 • Direcció escènica en psicodrama.
 • Role playing per a l’entrenament dels rols de psicoterapeuta de grup i de director i jo-auxiliar de psicodrama en diverses aplicacions.
 • Eines fonamentals de metodologia d’investigació.

2.3. Presentació de treballs.

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent