Expert en Tècniques de Grup i Psicodrama

Objectius

Adquirir les competències bàsiques per a la instrumentació grupal i psicodramàtica en els camps de l'educació i la salut mental.

Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent