Expert en Tècniques de Grup i Psicodrama

Modalitat Presencial
Idioma Català i Castellà
Lloc GRUP. c/ Duquessa d’Orleans 28 - 08034 Barcelona
Inici curs 20 d' octubre de 2018
Final curs 30 de juny de 2019
Preu 2170
(Inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona)
Tres raons per escollir-lo
  • Titulació atorgada per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona amb la presència d'un experimentat equip docent provinent dels camps de la salut mental, l'art i l’empresa.
  • Respon a la creixent demanda d'especialistes en tècniques de grup i psicodrama en salut mental, educació, comunitat i empresa.
  • Inclou una sòlida formació teòrica i un actiu entrenament tècnic i pràctiques institucionals per a l'acompliment de la tasca de psicodramatista i d’Expert en Tècniques de Grup.
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent