Expert en Delegat de Protecció de Dades (DPD)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Programa

1. Domini 1. Normativa general de protecció de dades
1.1. Context normatiu
1.2. El Reglament General de Protecció de Dades i actualització de la LOPD. Fonaments
1.3. El Reglament General de Protecció de Dades i actualització de la LOPD. Principis
1.4. El Reglament General de Protecció de Dades i actualització de la LOPD. Legitimació
1.5. Drets dels individus
1.6. El Reglament General de Protecció de Dades i actualització de la LOPD. Mesures de compliment
1.7. El Reglament General de Protecció de Dades i actualització de la LOPD. Responsabilitat proactiva
1.8. El Reglament General de Protecció de Dades. Delegats de protecció de dades (DPD)
1.9. El Reglament General de Protecció de Dades i actualització de la LOPD. Transferències internacionals de dades
1.10. El Reglament General de Protecció de Dades i actualització de la LOPD. Autoritats de control
1.11. Directrius d'interpretació del RGPD
1.12. Normatives sectorials afectades per la protecció de dades
1.13. Normativa espanyola amb implicacions en protecció de dades
1.14. Normativa europea amb implicacions en protecció de dades

2. Domini 2. Responsabilitat activa
2.1. Anàlisi i gestió de riscos del tractament de dades personals
2.2. Metodologies d'anàlisi i gestió de riscos
2.3. Programa de compliment de protecció de dades i seguretat en una organització
2.4. Seguretat de la informació
2.5. Avaluació d'impacte de protecció de dades (AIPD)

3. Domini 3. Tècniques per garantir el compliment de la normativa de protecció de dades i altres coneixements
3.1. Auditoria de protecció de dades
3.2. Auditoria de sistemes d'informació
3.3. Gestió de la seguretat dels tractaments
3.4. Altres coneixements
 

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques