Expert en Delegat de Protecció de Dades (DPD)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Objectius

L'objectiu general del curs és preparar per assumir les funcions de delegat de protecció de dades (DPD), complint les competències de l'esquema de l'AEPD.

Específicament, els objectius del curs són:

  • Preparar per assessorar el responsable o encarregat de tractament.
  • Aportar coneixements sobre el marc normatiu en protecció de dades personals.
  • Donar a conèixer les obligacions i funcions del DPD.
    Dotar de coneixements sobre anàlisi de riscos i avaluació d'impacte en protecció de dades.
  • Preparar per assessorar sobre mesures de responsabilitat proactiva.
  • Aportar eines i criteris per assessorar i gestionar de forma autònoma auditories de sistemes d'informació i protecció de dades personals.
  • Contemplar, a les funcions de DPD, l'assessorament i coneixement en noves tecnologies i seguretat.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques