Expert en Delegat de Protecció de Dades (DPD)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Presentació

A causa de la recent entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), s'ha introduït a l'ordenament europeu la figura del Data Privacy Officer (DPO) o delegat de protecció de dades (DPD), la implantació de la qual serà obligatòria en moltes organitzacions i molt important i recomanada en moltes altres.

Tenint en compte la important oportunitat professional que pot generar-se, aquest curs d'expert té com a objectiu preparar els participants per exercir el càrrec de delegat de protecció de dades (en endavant DPD) segons els requisits de competències requerides a l'Esquema de Certificació de Delegats de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (Esquema AEPD-DPD).

El curs comptarà amb sessions presencials amb experts amb trajectòries rellevants en aquest àmbit. Addicionalment, al llarg del curs es desenvoluparan escenaris pràctics, en els quals es treballaran les exigències normatives des d'una visió aplicada.
 

Acreditació acadèmica

Expert en Delegat de Protecció de Dades (DPD) per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 15 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques