Expert en Professionalització en Art Contemporani

Objectius

 • Conèixer els aspectes pràctics que afecten la gestió d'una col·lecció: el marcat de l'art, mecenatge i polítiques culturals, conservació i restauració, i fiscalitat sobre art.
 • Familiaritzar-se amb els conceptes bàsics relacionats amb la fiscalitat de l'art contemporani.
 • Conèixer les lleis que regulen el patrimoni històric i les restriccions que imposen els titulars de béns determinats, amb la finalitat de protegir-los, així com la seva relació amb avantatges fiscals determinats.
 • Analitzar els requisits, costos i restriccions exitents per a les exportacions de béns de patrimoni històric.
 • Adquirir un coneixement bàsic del sistema tributari.
 • Conèixer les diferències bàsiques entre els "impostos directes i indirectes", així com entre la "fiscalitat de persones físiques i de les societats".
 • Entendre la motivació que porta als operadors del mercat a configurar les transaccions d'una manera o altra.
 • Conèixer les reglamentacions, com la "Normativa de Prevenció de Blanqueig de capital" i la del "Dret de participació".
 • Revisar els diversos tipus de galeries.
 • Conèixer el sistema de venda d'art en una galeria.
 • Identificar els diversos tipus de compradors d'una galeria.
 • Analitzar la relació que s'estableix entre la galeria i els artistes.
 • Definir de forma genèrica el mercat de l'art.
 • Conèixer els casos específics de col·leccions.
 • Conèixer l'origen dels museus i les seves diferències respecta a altres espais expositius actuals de l'art contemporani.
 • Diferenciar entre "museologia" i "museografia".
 • Conèixer els projectes, plans i programes necessaris per a la planificació d'espais culturals.
 • Distingir entre les diferents etapes de producció d'una exposició.
 • Introduir-se en les accions didàctiques vinculades a l'art contemporani.
 • Identificar els passos del procés i els elements estratègics de creació de marca perquè el seu disseny ajudi a la diferenciació dins del mercat de l'art contemporani.
 • Conèixer les estratègies de marca i comunicació per posicionar i diferenciar les organitzacions artístiques.
 • Dominar les eines d'articulació d'una marca de nova generació i saber ampliar-les i adaptar-les a cada context sigui digital o físic, abraçant des de la definició de propòsit o raó de ser fins al disseny, storytelling, campanyes de comunicació, màrqueting, social media o esdeveniments que donen vida a l'estratègia de marca.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Testimonial ex-alumnes
Vídeo de presentació