Expert en Prevenció i Intervenció del Bullying i Ciberbullying

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Objectius

  • Detectar i analitzar els problemes d'assetjament i ciberassetjament en els centres educatius.
  • Analitzar les figures jurídiques relacionades.
  • Proposar plans d'acció que responguin a les anàlisis realitzades (intervenció) amb finalitats preventives, de desenvolupament i terapèutiques.
  • Participar en l'elaboració i desenvolupament dels programes de prevenció en els centres educatius.
  • Donar contenció emocional i orientar les famílies sobre els mitjans disponibles per afrontar i solucionar el conflicte.
  • Sensibilitzar sobre la importància de relacionar-nos de manera positiva: l'educació socioemocional en prevenció, identificació i actuació davant les situacions d'assetjament.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Jornada Prevenció del Bullying i Ciberbullying