Expert en Prevenció d'Addiccions Comportamentals en la Infància i l'Adolescència

Objectius

L'objectiu principal del programa és formar experts en la prevenció d'addiccions conductuals i manipulació psicològica en la infància i l'adolescència. Per aconseguir-ho, el programa et prepara perquè siguis capaç de:

  • Comprendre de manera integral les addiccions comportamentals i la manipulació psicològica.
  • Dominar el vocabulari afí de les persones afectades, segons les tipologies.
  • Disposar de les estratègies necessàries per aplicar programes d'intervenció amb assessorament psicològic, en el cas dels professionals amb un perfil professional orientat a la prevenció i educació.
  • Realitzar un seguiment i avaluació de les intervencions realitzades per psicòlegs.
  • Realitzar tasques d'orientació tant a famílies com a altres professionals.
  • Dissenyar i implementar accions de prevenció.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques