Expert en Prevenció d'Addiccions Comportamentals en la Infància i l'Adolescència

Presentació

En els darrers anys, les addiccions comportamentals han experimentat un gran augment, fins al punt que aquests trastorns són considerats un dels més característics de la societat actual.

La prevenció durant la infància i l’adolescència és fonamental per evitar que el mal ús de les noves tecnologies, acompanyat d’un conjunt de factors de risc individuals, acabi comportant l’aparició de dependències comportamentals com l'addicció a Internet, als videojocs en línia o a les xarxes socials.

També han augmentat significativament el nombre de casos de manipulació psicològica entre joves, a una banda juvenil violenta, a un grup escolar que exerceix maltractament psicològic (bullying) o per situacions de dependència emocional.

L'Expert en Prevenció d’Addiccions Comportamentals en la Infància i Adolescència de l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona et prepara per prevenir i educar en aquest tipus de trastorns no només en la teoria, sinó també en la pràctica, a través d'exemples clínics i educatius.

Acreditació acadèmica
Expert en Prevenció d'Addiccions Comportamentals en la Infància i l'Adolescència per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 15 crèdits ECTS.

violencia
Aquesta activitat formativa està pendent del reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques