Expert en Practitioner en Programació Neurolingüística (PNL)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Presentació

La Programació Neurolingüística o PNL és un conjunt de mètodes i tècniques destinades a ser aplicades en la vida quotidiana per a la consecució, a curt termini, de metes professionals i personals que milloren la qualitat de vida.

Aquest Expert inclou el primer nivell de formació en PNL, anomenat Practitioner en PNL (Practicant de PNL), i compta amb professionals avalats per l'Associació Espanyola de Programació Neurolingüística (AEPNL). En aquest nivell bàsic, s'adquireixen coneixements teòrics i s'aprenen els procediments necessaris per a la detecció, utilització i modificació de patrons en les experiències i relacions humanes. Si a més del nivell Practitioner vols obtenir el Master Practitioner, et recomanem el Postgrau en Programació Neurolingüística (PNL).

A través de l’Expert en Practitioner en Programació Neurolingüística (PNL) de la Universitat de Barcelona, aprendràs les tècniques de PNL per desenvolupar competències i habilitats, que influiran als teus processos de comunicació (interns i externs).

Si vols obtenir la formació bàsica en PNL per millorar l’acompliment i rendiment professional en qualsevol camp d'activitat ajudant a millorar els resultats corporatius, la comunicació amb tu mateix i els altres, modificar certs hàbits i conductes nocius propis, millorar el treball en equip, resoldre conflictes interpersonals, entre d'altres, aquest és el teu programa.

Acreditació acadèmica

Expert en Practitioner en Programació Neurolingüística (PNL) per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 15 crèdits ECTS. 

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Testimonials ex-alumnes