Expert en Nutrició i Salut en Pacient Crònic

Programa

1. Nutrigenètica i nutrigenòmica

1.1. No estem sols

 • Noves eines en el camp de la nutrició i la salut: genòmica nutricional
 • El viatge de la informació continguda en els nostres gens
 • Què menges i et diré quins gens canvien la seva expressió: des del PCR fins als microarrays
 • No som tots iguals i no responem de la mateixa manera a la nostra dieta: bases de la variabilitat genètica

1.2. Allò que mengem modula els gens i la salut: nutrigenòmica i nutriepigenética

 • Interruptors de salut: nutrients i compostos bioactius
 • Glúcids, lípids i vitamines: regulant gens de processos metabòlics essencials
 • Compostos bioactius: agents nutrigenòmics en la prevenció de malalties cròniques
 • La forma d'alimentar-me: herència per als meus fills i néts
 • Mecanismes epigenètics: silenciant i activant gens
 • Fruites, verdures i espècies: els nostres aliats epigenètics

1. 3. Unes mateixes recomanacions nutricionals per a tothom? Nutrigenètica

 • La dieta interacciona amb els gens
 • Els nostres rellotges, els nostres gens i l'obesitat
 • Els greixos, els nostres gens i les malalties cardiovasculars
 • Càncer, fruites i verdures, i els nostres gens
 • Xocolata, desitjos, emocions i els nostres gens
 • Però hi ha algú més? Test nutricionals per personalitzar la dieta

2. Nutrició i risc cardiovascular

2.1. Metodologies transversals en nutrició i risc cardiovascular

 • Medicina basada en l’evidència: nivells d’evidència. Tipus d’estudis nutricionals en humans. Cerca bibliogràfica d’estudis nutricionals en humans
 • Metodologia en el maneig clínic. Valoració nutricional. Mesures antropomètriques

2.2. Obesitat. Control clínic des de l'alimentació

 • Definició i classificació de l’obesitat
 • Epidemiologia de l’obesitat
 • Fisiopatologia de l’obesitat. Causes, control de la ingesta, eix cervell-intestí. Factors endocrins de gana/sacietat. Paper del tracte gastrointestinal, del teixit adipós i d’altres òrgans involucrats en el metabolisme. Paper de l’obesitat en el desenvolupament de la malaltia cardiovascular
 • Estudis nutricionals en humans: obesitat
 • Nutrients i aliments amb efectes sobre el pes corporal, l'obesitat abdominal i la composició corporal
 • Recomanacions nutricionals per a la prevenció i el tractament del sobrepès i obesitat: infància, edat adulta i geriatria
 • Estratègies de planificació de menús per al pacient amb sobrepès i obesitat
 • Dietes hipocalòriques equilibrades i no equilibrades. Dietes miracle
 • Activitat física i obesitat
 • Prevenció a nivell comunitari. Polítiques i guies alimentaries i nutricionals

2.3. Dislipèmies. Control clínic des de l'alimentació

 • Definició i classificació de les dislipèmies. Guies de pràctica clínica de l’ICS
 • Epidemiologia de les dislipèmies
 • Fisiopatologia de les dislipèmies. Absorció dels lípids. Lipoproteïnes de distribució i HDL. Paper de les dislipèmies en el desenvolupament de la malaltia cardiovascular: arteriosclerosi
 • Estudis nutricionals en humans: dislipèmies
 • Nutrients i aliments amb efectes sobre el colesterol i els triglicèrids
 • Recomanacions nutricionals per a la prevenció i el tractament de les dislipèmies
 • Menús per al pacient dislipèmic
 • Activitat física i dislipèmia
 • Prevenció a nivell comunitari. Polítiques i guies alimentaries i nutricionals
 • Aliments funcionals i dislipèmies

2.4. Hipertensió. Control clínic des de l'alimentació

 • Definició i criteris clínics de la hipertensió. Guies de pràctica clínica de l’ICS
 • Epidemiologia de la hipertensió
 • Fisiopatologia de la hipertensió. Eix renina-angiotensina-aldosterona. Funció renal. Complicacions d’hipertensió
 • Estudis nutricionals en humans: hipertensió
 • Nutrients i aliments amb efectes sobre la pressió arterial
 • Recomanacions nutricionals per a la prevenció i el tractament de la hipertensió
 • Menús per al pacient hipertens
 • Activitat física i hipertensió
 • Prevenció a nivell comunitari. Polítiques i guies alimentaries i nutricionals

 3. Nutrició i diabetis

3.1. Recomanacions generals sobre l’alimentació en persones amb diabetis

3.2. Efectes específics dels diferents macronutrients sobre el control glucèmic

 • Efecte dels hidrats de carboni, greixos i proteïnes
 • Concepte d’índex glucèmic i càrrega glucèmica
 • Efecte del tractament culinari i altres característiques dels aliments

3.3. Sistemes d’expressió de la pauta alimentaria

 • Piràmides alimentaries
 • Mètode del plat
 • Pautes per intercanvis
 • Sistema de racions d’hidrats de carboni

3.4. Objectius nutricionals en els diferents tipus de diabetis

 • Diabetis tipus 1
 • Diabetis tipus 2
 • Diabetis gestacional
 • Diabetis monogènica

3.5. Adaptació a diferents necessitats al llarg de la vida

 • Nens i adolescents
 • Embaràs i alletament
 • Envelliment

3.6. Estratègies per adaptar l’alimentació a situacions especials

 • Malalties (diarrea, vòmits, febre)
 • Esportistes
 • Viatges

4. Nutrició i pacient crònic

4.1. Introducció

 • Definició PCC i MACA
 • Concepte d’atenció a la cronicitat. Comunitat, sistema de salut i pràctica clínica
 • Recursos i polítiques comunitàries
 • De la malaltia crònica al pacient en situació de cronicitat
 • Prevalença i incidència

4.2. Desnutrició en el PCC

 • Vies de detecció i cribratge nutricional del PCC a nivell de primària/hospitalització
 • Variables sociodemogràfiques, variables de fragilitat, variables clíniques

4.3. Patologies implicades en la cronicitat i aspectes nutricionals

 • Pacient crònic amb problemes respiratoris
 • Pacient crònic amb problemes cardiològics
 • Atenció al pacient crònic amb afectació neurològica
 • Atenció al pacient crònic amb diabetis
 • Atenció al pacient crònic amb insuficiència renal

4.4. Fragilitat i cronicitat

4.5. Rol dels diferents professionals en l'atenció integral del PCC

4.6. Models d'atenció al PCC


Alguns dels materials complementaris, recursos externs d’ús professional podran estar en anglès.

Presentació
Objectius
Destinataris
Descomptes i beques