Expert en Nutrició i Salut en Pacient Crònic

Objectius

 • Conèixer els mecanismes moleculars de l'efecte dels nutrients i els compostos bioactius sobre l'expressió gènica.
 • Conèixer les bases de la relació entre epigenètica i alimentació.
 • Conèixer les bases de la interacció entre variabilitat genètica (polimorfismes) i la dieta.
 • Adquirir els conceptes que donen suport a la nutrició òptima i les dietes personalitzades.
 • Adquirir els coneixements per dissenyar correctament estudis experimentals en les àrees de la nutrigenòmica i la nutrigenètica.
 • Formar en el maneig dietètic de pacients hipertensos, dislipèmics i obesos.
 • Formar en la fisiopatologia del risc cardiovascular i els mecanismes subjacents a una dieta saludable que poden explicar els seus beneficis en aquests factors.
 • Formar en els criteris per valorar els diferents estudis existents en la literatura científica per estudiar els beneficis dels aliments o un patró dietètic.
 • Exposar els elements bàsics per establir les diferents estratègies terapèutiques i preventives de l’obesitat, les dislipèmies i la hipertensió en la nostra societat.
 • Conèixer les bases del tractament dietètic actual de la diabetis, adaptat a les necessitats de cada pacient, segons el tipus de diabetis i les seves característiques.
 • Desenvolupar habilitats per a la pràctica diària en l’atenció a pacients amb diabetis.
 • Adquirir capacitats per definir la pauta alimentaria i el model educatiu específic per a cada pacient, siguin quines siguin les seves necessitats.
 • Adquirir coneixements nutricionals i habilitats dietètiques per al maneig del pacient crònic en l'àmbit assistencial directe.
 • Avaluar les eines de detecció activa del pacient crònic complex.
 • Proporcionar una visió global dels diferents àmbits relacionats amb l'atenció a la cronicitat.
Presentació
Destinataris
Programa
Descomptes i beques