Expert en Nutrició i Salut en Pacient Crònic

Presentació

Les malalties cròniques generen el 80% de consultes d’atenció primària i el 60% dels ingressos hospitalaris. Tenint en compte l’impacte de la nutrició en la salut, aquest curs es planteja aspectes vinculats a la prevenció, seguiment i tractament de diversos estats de salut entorn al pacient crònic.

El curs pretén aportar eines innovadores, tractant la interacció de la genètica amb la dieta i la personalització de la dieta, aprofundint en la prevenció i maneig clínic de la hipertensió, dislipèmia i obesitat, el tractament nutricional de diferents tipus de diabetis i et prepara per participar en equips d’atenció a pacients crònics i en la prevenció de les comorbiditats.

Acreditació acadèmica

Expert en Nutrició i Salut en Pacient Crònic per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 16 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Descomptes i beques