Expert en Nutrició i Salut en Pacient Crònic

Destinataris

L’Expert en Nutrició i Salut en Pacient Crònic s’adreça a:

  • Titulats universitaris en ciències de la salut, com ara Nutrició Humana i Dietètica, Medicina, Farmàcia o Infermeria.
  • Titulats en estudis com ara Ciència i Tecnologia dels Aliments, Biologia o altres estudis universitaris vinculats.
  • El curs podrà admetre altres persones que, pel seu perfil, puguin encaixar-hi i aplicar aquests coneixements. S’estudiarà cada cas individualment.
Presentació
Objectius
Programa
Descomptes i beques