Expert en Nutrició i Salut en Etapes de Vida

Objectius

 • Saber identificar i diagnosticar l'obesitat en etapes de lactància, infància i adolescència
 • Conèixer els diferents graus d'evidència científica del tractament de l'obesitat infantil
 • Conèixer i aplicar els diferents mètodes d'abordatge nutricional i tractament dietètic de l'obesitat
 • Conèixer les comorbiditats relacionades amb el sobrepès i l'obesitat infantil i la seva prevenció
 • Conèixer els canvis que es produeixen en l'envelliment, especialment els relacionats amb aspectes nutricionals
 • Identificar el risc de malnutrició que aquest sector de la població presenta
 • Aprofundir en la valoració nutricional geriàtrica donant a conèixer diferents eines per aconseguir una òptima intervenció dietètica-nutricional
 • Donar a conèixer les diferents opcions de suport nutricional en els pacients geriàtrics
 • Adquirir els coneixements suficients per a l'elaboració d'una dieta òptima adaptada a les característiques individuals de cada ancià
 • Conèixer els mecanismes moleculars de l'efecte dels nutrients i els compostos bioactius sobre l'expressió gènica
 • Conèixer les bases de la relació entre epigenètica i alimentació
 • Conèixer les bases de la interacció entre variabilitat genètica (polimorfismes) i la dieta
 • Adquirir els conceptes que donen suport a la nutrició òptima i les dietes personalitzades
 • Adquirir els coneixements per dissenyar correctament estudis experimentals en les àrees de la nutrigenòmica i la nutrigenètica
 • Dotar de coneixements, habilitats i aptituds als professionals de la salut que vulguin assessorar en el camp de l'alimentació, la gastronomia i la salut
 • Potenciar el coneixement i l'aplicació de la dieta mediterrània, patrimoni cultural i gastronòmic de referència mundial, com a eina fonamental per promoure una oferta saludable i adaptada als temps actuals
 • Transmetre coneixements als professionals de la salut per assessorar sobre l'alimentació saludable en menjar fora de casa
 • Formar els professionals de la salut per poder adaptar l'alimentació i la cuina saludable a les diferents necessitats de la població, quant a estat de salut, estat fisiològic i requeriments culturals
Presentació
Destinataris
Programa
Descomptes i beques