Expert en Nutrició i Salut en Etapes de Vida

Presentació

Les necessitats nutricionals varien notablement al llarg de la vida i en determinades etapes hi ha situacions que cal tenir particularment en compte. Per aquest motiu, aquest programa respon a les necessitats específiques de la interacció entre nutrició i salut en diferents etapes de la vida.

Amb una visió innovadora, el curs comença tractant la interacció de la genètica amb la dieta i la seva personalització. Posteriorment, aprofundeix en la nutrició en etapes de lactància, infància i adolescència (tenint en compte especialment la incidència de l’obesitat i sobrepès), i en la tercera edat (pensant en la disminució de factors de risc nutricionals en persones grans), així com en el plantejament i promoció d’una gastronomia saludable.

Acreditació acadèmica

Expert en Nutrició i Salut en Etapes de Vida per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 16 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Descomptes i beques