Expert en Mediació en Art Contemporani

Programa

1. Crítica d'art
1.1. Antecedents
1.2. La història de la crítica
1.3. La funció de la crítica
1.4. La crisi de la crítica

2. Programes educatius
2.1. Introducció a la mediació cultural
2.2. Tendències actuals en educació artística
2.3. El gir educatiu: interseccions entre educació i comissariat
2.4. Reptes actuals del treball col·laboratiu
2.5. Casos d’estudi

3. Comissariat i col·leccionisme
3.1. El comissariat d’art contemporani
3.2. Col·leccionar art contemporani
3.3. Contextos i discurs curatorial i de les col·leccions
3.4. El projecte de la col·lecció Cal Cego

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques
Testimonial ex-alumnes
Vídeo de presentació