Expert en Mediació en Art Contemporani

Objectius

 • Conèixer les escoles principals de crítica d'art i la seva història recent.
 • Saber analitzar la situació actual de la crítica d'art.
 • Conèixer els llocs d'actuació principal de la crítica d'art.
 • Conèixer les funcions de la crítica d'art.
 • Dilucidar entre crítica d'art i informació.
 • Conèixer les publicacions especialitzades sobre art contemporani.
 • Conèixer les eines crítiques per a l'anàlisi d'art.
 • Analitzar les característiques necessàries per tal que una obra tingui drets de propietat intel·lectual.
 • Conèixer algunes de les eines que tenen els autors per a la protecció dels seus drets, com les entitats de gestió i el registre de la propietat intel·lectual i conèixer els sistemes alternatius com creative commons.
 • Familiaritzar-se amb els documents de transmissió dels drets d'autor.
 • Oferir una introducció a la comissaria i el col·leccionisme d'art contemporani.
 • Entendre la complexitat de la producció artística actual i el seu impacte en la definició del sistema artístic.
 • Analitzar el paper discursiu del comissariat i de la construcció de col·leccions.
 • Analitzar la construcció de la col·lecció i els aspectes que la condicionen: discurs, context, relació entre obres i artistes i difusió.
 • Conèixer els aspectes teòrics que determinen la pràctica curatorial i la creació d'una col·lecció d'art contemporani.
 • Aprofundir en els aspectes pràctics com la selecció d'artistes, les relacions amb les institucions, la definició de projectes, el mercat de l'art i la catalogació d'obres, etc.
 • Analitzar alguns dels casos d'estudi que siguin de rellevància internacional.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Testimonial ex-alumnes
Vídeo de presentació