Expert en Farmacovigilància Aplicada

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Objectius

L’objectiu principal del curs és preparar els professionals de la Farmacovigilància per aplicar en el seu dia a dia professional les noves normatives europees que estableixen les obligacions i responsabilitats en aquest àmbit. Concretament, aquest Expert té aquests objectius:

  • Oferir una visió completa de la normativa més recent en farmacovigilància sobre el Sistema de farmacovigilància i monitorització, gestió del risc, comunicació i gestió de crisis i vigilància de productes sanitaris.
  • Aprofundir en l’impacte d’aquesta normativa per als professionals d'aquesta àrea.
  • Aplicar les exigències més recents de la Unió Europea relatius a les responsabilitats de la farmacovigilància, a partir de documentació i normativa estatal i europea (en castellà i en anglès).
  • Establir i aplicar mecanismes en la identificació, quantificació, avaluació i prevenció de riscos dels medicaments, d’acord amb els requeriments.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques