Expert en Farmacovigilància Aplicada

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Destinataris

Per accedir al curs, cal comptar amb una titulació universitària en Farmàcia, Medicina, Biologia, Química o titulacions universitàries afins en l’àmbit de ciències de la salut. Addicionalment, cal acreditar almenys un d’aquests requisits d’accés:

  • Experiència mínima de 2 anys en funcions específiques de Farmacovigilància a la indústria farmacèutica, o bé
  • Experiència mínima de 2 anys en funcions específiques de Farmacovigilància en l’àmbit clínic o en centres del Servei Espanyol de Farmacovigilància (o organitzacions similars de la Unió Europea), o bé
  • Formació prèvia de Màster o Postgrau en Farmacovigilància (equivalent, com a mínim a 30 crèdits ECTS).

Si tens una de les titulacions universitàries indicades però no compleixes els requisits d’accés, et recomanem el Postgrau en Farmacovigilància.

Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques