Expert en Ensenyament de l'Espanyol a Nens i Adolescents

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

Aquest programa pretén que desenvolupis estratègies i coneixements amplis i actualitzats, així com estratègies pràctiques en la didàctica de l’espanyol com a llengua estrangera (ELE) a nens i adolescents.

Amb aquesta finalitat, et prepararàs per a:

  • Familiaritzar-te amb els enfocaments didàctics específics per a nens i adolescents.
  • Analitzar materials i crear activitats d’ensenyament d’espanyol adequats a l’educació infantil i primària.
  • Conèixer els aspectes psicològics i cognitius que influeixen en l’aprenentatge dels adolescents i disposar d’eines, tècniques i recursos per a ensenyament d’ELE a aquestes edats.
  • Aprendre estratègies docents per al desenvolupament de la llengua oral dels alumnes.
  • Realitzar propostes didàctiques i fer recomanacions que afavoreixin l’autonomia i la motivació en el procés d’aprenentatge.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques