Expert en Ensenyament de l'Espanyol a Nens i Adolescents

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Destinataris

Titulats universitaris (llicenciats, graduats, diplomats, o equivalents a nivell espanyol o internacional), que es vulguin especialitzar en l’ensenyament de l’espanyol a nens i adolescents.

Per ser admès al curs, has de complir almenys un d’aquests requisits:

  • Tenir experiència docent
  • Comptar amb una titulació universitària de magisteri
  • Tenir formació prèvia en E/LE d’un mínim de 100 hores
Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques