Expert en Context de l'Art Contemporani

Programa

1. L’art en un context global
1.1. Globalització i situació actual de la creació cultural
1.2. Els grans museus i els grans esdeveniments
1.3. Noves estructures internacionals
1.4. Llocs i identificació

2. El paper de l'artista
2.1. La terciarització de la proposta artística
2.2. El factor humà en l'art actual
2.3. Diners públics i art

3. Art i espai públic
3.1. Art públic i espai públic
3.2. Art i realitat
3.3. Arquitectura i comunitat

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques