Expert en Context de l'Art Contemporani

Objectius

 • Mostrar la complexitat de la producció de l'art actual a partir de l'anàlisi dels moviments, artistes i contextos artístics del panorama contemporani.
 • Analitzar la situació actual de l'art: les tendències, els contextos de creació, la nova situació global, els centres d'art, galeries, fires, esdeveniments, etc.
 • Reconèixer les diferents estratègies individuals que desenvolupen els artistes per fer front al mercat i a les carreres personals.
 • Aprendre a valorar les decisions adoptades pels artistes sobre la projecció pública la seva feina.
 • Comprendre el paper dels diversos agents culturals.
 • Conèixer el paper de l'economia dins de la cultura així com els aspectes relacionats amb els fons públics.
 • Identificar les formes de producció artística més recents relacionades amb la ciutat i el context específic de la comunitat.
 • Reconèixer les tàctiques d'intervenció, ocupació i construcció de l'espai públic alternatiu en contextos urbans.
 • Analitzar actituds, processos i produccions artístiques relacionades amb l'arquitectura, l'urbanisme i la comunitat urbana.
 • Conèixer i utilitzar correctament termes i descripcions per analitzar aquest tipus de produccions temporals i participar en contextos específics i en format de postproducció.
 • Consultar diverses aportacions sobre les relacions en l'art, l'arquitectura i comunitat.
 • Repensar i interpretar els nous vincles entre productor artístic i públic, producció artística i mercat, art i acció política, art i realitat.
 • Reconèixer la nova definició de la situació global.
 • Establir ponts conceptuals entre la situació global i el teixit institucional de l'art contemporani.
 • Conèixer el funcionament general de les estructures artístiques.
 • Comprendre alguns exemples clau per adquirir la capacitat d'analitzar altres situacions contextuals.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques