Expert en Context de l'Art Contemporani

Presentació

L’anàlisi és un dels reptes principals que envolten l’art contemporani. Quin és el paper actual de l’artista, el seu estatus i què ofereix? Com es relaciona l’art amb l’espai públic i la comunitat? Quines són les referències principals per l’art actual? Quin paper té la globalització en els projectes d’art?

L’Expert en Context de l’Art Contemporani vol donar resposta a aquestes preguntes intervenint sobre el món artístic contemporani i tenint en compte l’heterogeneitat de punts de vista que configuren el panorama present. Amb una orientació pràctica i professionalitzadora, obre l’anàlisi cap als múltiples elements que configuren el panorama artístic, així, permet el desenvolupament professional en el camp de l’art contemporani.

Aquest Expert forma part del Màster en Art Contemporani: Context, Mediació i Gestió, que complementa aquesta formació amb preparació per la crítica, mediació, educació i gestió en art contemporani.

Acreditació acadèmica

Expert en Context de l'Art Contemporani per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior i equivalent a 15 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques