Expert en Business Data Analytics

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Presentació

A l’era en què vivim, les grans quantitats de dades i els avenços en la tecnologia han fet que les empreses necessitin dades per transformar-les en informació i obtenir coneixement que aporti un avantatge competitiu a l’empresa.

L’Expert en Business Data Analytics pretén dotar l’alumne de les habilitats i les pràctiques necessàries per a la correcta gestió de les dades i l’extracció de coneixement.

Som conscients que el nou petroli són les dades, però aquestes han de ser destil·lades per ser útils en les estratègies empresarials. A més, les fonts a què podem recórrer avui dia poden provenir de la pròpia empresa o de fonts externes. Distingir quines fonts són les més adequades resulta clau. D'altra banda, la nova llei de protecció de dades fixa els límits en l'ús i emmagatzematge d'aquestes dades, un nou paradigma que necessita ser conegut.

Aquestes dades han de ser ordenades, depurades i enriquides fins a crear una matriu d'anàlisi que ens permeti generar indicadors clau a través de la definició dels KPI i els objectius.

Tota aquesta feina serà palanca de canvi quan tingui sentit per als diferents equips de l’empresa. Per això, l’alumne aprendrà a plantejar les dades de forma visual i clara perquè els informes resultin el més operatius possible.

L’eina comuna per realitzar els treballs de l’expert serà l’Excel. El programa ofereix un curs accelerat d’aquesta eina perquè l’alumne adquireixi els coneixements d’ús necessaris per poder realitzar les activitats correctament (més informació a “Destinataris”).
 

Acreditació acadèmica

Expert en Business Data Analytics per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior i equivalent a 15 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Per què aquest programa?