Expert en Avaluació Toxicològica en la Indústria Química-Farmacèutica

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

Els objectius del curs són:

  • Desenvolupar habilitats pràctiques per l'establiment de límits acceptables d'impureses en principis actius i productes farmacèutics, principalment per substàncies de perfil toxicològic significatiu. Impureses genotòxiques, càlcul de l'exposició diària acceptable (PDE, ADI).
  • Proporcionar els coneixements i metodologies necessaris per a l'avaluació del risc que suposa l'exposició laboral a principis actius farmacèutics i substàncies químiques relacionades. Categorització i càlcul de límits d'exposició laboral acceptables (OEL). Notes tècniques de prevenció (INSHT).
  • Desenvolupar la implementació pràctica de la normativa relacionada amb la toxicologia, principalment en la indústria química-farmacèutica: guies ICH/EMA/FDA, REACH, CLP, etc., proporcionant una base toxicològica prou àmplia per poder valorar els estudis i dades toxicològiques de forma adequada.
  • Desenvolupar la capacitat de classificar els principis actius farmacèutics en sistemes de categorització per a la gestió del risc en l'entorn laboral, comprenent les metodologies per al control dels riscos associats a l'exposició a principis actius farmacèutics en l'entorn laboral.
  • Adquirir la base toxicològica per valorar la interacció dels agents químics amb el medi ambient i els seus efectes, coneixent les eines per a l'avaluació del risc medi ambient d'un principi actiu farmacèutic, veterinari o biocida.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques