Expedient d'Informació i Avaluació de la Seguretat de Productes Cosmètics

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Legislació i expedient de producte
1.1. Paper del Comitè Científic de Seguretat del Consumidor en l'avaluació de la seguretat de cosmètics
1.2. Legislació europea de cosmètics.
1.3. Avaluació de la seguretat d'ingredients naturals
Seminari pràctic 1
L'Expedient Informatiu del Producte Cosmètic.
Seminari pràctic 2
Exercici en grup sobre l'expedient d'informació I.
a) Estratègies de preparació de la informació.

2. Toxicitat repetida. Irritació dèrmica i ocular
2.1. Avaluació de la seguretat de cosmètics. Toxicitat repetida i determinació del NOAEL.
2.2. Avaluació in vivo i in vitro de la irritació ocular.
2.3. Aspectes clínics dels estudis de Seguretat Cosmética realitzats a voluntaris
Seminari pràctic 3
Exercici en grup sobre avaluació de seguretat.
b) Cerques d'informació.
c) Càlcul SED i MoS.
Exercici en grup sobre avaluació de seguretat.

3. Estudis addicionals
3.1. Avaluació in vivo i in vitro de la irritació i sensibilització dèrmica d'ingredients i productes cosmètics. Estudis de fotoirritació i fotosensibilització.
3.2. Els QSARs en cosmètica
Seminari pràctic 4
Exercici individual sobre avaluació de seguretat II.
Redacció de l'informe de seguretat.
3.3. CMR: cancerígens, mutagènics i tòxics per a la reproducció
Seminari pràctic 4 (continuació)
Exercici individual sobre avaluació de seguretat II.
Redacció de l'informe de seguretat.
3.4. Problemàtica dels cosmètics: la visió del dermatòleg
3.5. IFRA i com s'avalua la seguretat de les fragàncies per IFRA.
3.6. Els nanomaterials en la indústria cosmètica. Què sabem sobre el seu risc? Aspectes regulatoris dels nanomaterials.
Seminari pràctic 5
Aplicació pràctica en el càlcul del Marge de Seguretat.
Consideracions sobre l'absorció dèrmica i oral d'ingredients
Seminari pràctic 6
Exercici en grup sobre avaluació de seguretat I
Redacció de l'informe de seguretat.

4. Entrega de treballs i finalització del curs
Seminari Pràctic 7
Preparació de l'expedient d'informació definitiu.
Preparació presentacions.
Seminari Pràctic 8
Presentació de treballs.

5. Examen

6. Seminari Pràctic on-line
Exercici individual on-line: realització d'un expedient de producte propi, amb l'avaluació de la seguretat completa.

"Consulta totes les actualitzacions del programa, ponents i horaris amb la teva assessora de formació."

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques