Expedient d'Informació i Avaluació de la Seguretat de Productes Cosmètics

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

  • Preparar professionalment per a l'avaluació de la seguretat de productes i ingredients cosmètics.
  • Informar sobre la legislació actual sobre avaluació de la seguretat a la UE.
  • Formar sobre els principals mètodes de valoració de la toxicitat experimental, amb especial rellevància per a l'estudi de seguretat de cosmètics.
  • Donar coneixements amplis i actualitzats de quins són els mètodes vcàlids i validats alternatius a l'experimentació animal aplicables a l'estudi de cosmètics.
  • Realitzar activitats pràctiques de com elaborar expedients tècnics per a ingredients i productes cosmètics d'acord amb la legislació europea.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques