Lectura i Didąctica de la Literatura i TIC

Modalitat On-line
Idioma Catalą i Castellą
Lloc Institut de Formació Continua - IL3. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona
Inici curs 08 de novembre de 2018
Final curs 15 de maig de 2019
Preu 1770
(Inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona)
TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques