Especialista en Investigació i Recuperació d'Aigües Subterrànies i Sòls Contaminats

Programa

1. Conceptes bàsics, marc normatiu, criteris tècnics de gestió i caracterització d'emplaçaments contaminats
1.1. Aspectes pràctics de geologia i hidrogeologia
1.2. Característiques físicobioquímiques dels contaminants
1.3. Moviment de contaminants
1.4. Aspectes ambientals en activitats industrials
1.5. Contaminació d’aigües i sols per activitats minerometalúrgiques
1.6. Normatives ambientals. Marc general. Sòls contaminats i aigües subterrànies
1.7. Normes i certificacions
1.8. Conceptes bàsics de gestió
1.9. Planificació de la investigació del subsòl
1.10. Tècniques de caracterització del subsòl
1.11. Disseny i posada a punt de xarxes de monitorització
1.12. Mostreig de sòls, aigües i gasos
1.13. Anàlisis químics i isotòpics de sòls, aigües i gasos
1.14. Anàlisis microbiològics
1.15. Exemples de caracterització d’emplaçaments contaminats a partir de dades químiques i isotòpiques
1.16. Assaigs de camp i laboratori
1.17. Síntesi de la informació. El model conceptual

2. Anàlisi de riscos, seguretat i salut, i tècniques de restauració

2.1. Fonaments, metodologia i model conceptual de l’anàlisi de riscos
2.2. Avaluació de toxicitat
2.3. Avaluació de l’exposició
2.4. Factors de transferència entre medis
2.5. Quantificació del risc
2.6. Concentracions objectiu i avaluació de la incertesa
2.7. Seguretat i salut
2.8. Estratègia de restauració
2.9. Com es selecciona una tècnica de remediació
2.10. Recopilació de tècniques de restauració d’aigües subterrànies
2.11. Recopilació de tècniques de restauració de sòls contaminats
2.12. Experiències de bioremediació i atenuació natural
2.13. Experiències d’excavació i tractament de terres contaminades i gestió de les aigües afectades
2.14. Experiències de soil vapor extraction (combustibles i compostos clorats)
2.15. Experiències d’oxidació química de combustibles
2.16. Experiències d’oxidació química i de decloració reductiva de compostos clorats
2.17. Disponibilitat d’equips en el mercat
2.18. Noves tendències de futur

3. Projecte de resolució d’un cas pràctic d’investigació i restauració

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Sortides professionals