Especialista en Investigació i Recuperació d'Aigües Subterrànies i Sòls Contaminats

Sortides professionals

El curs prepara per desenvolupar-se professionalment en posicions tècniques i de gestió vinculades a un ampli espectre d'empreses:

  • Consultoria ambiental.
  • Instal·lacions industrials amb exigències mediambientals.
  • Empreses vinculades a desenvolupaments urbanístics.
  • Administració pública.
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent