Especialista en Investigació i Recuperació d'Aigües Subterrànies i Sòls Contaminats

Objectius

L'objectiu principal del curs és la millora de la capacitació professional dels tècnics que desenvolupen la seva activitat professional en l'àmbit de la investigació i recuperació d'aigües subterrànies i sòls contaminats. Per això s'ofereix:

Mòdul 1. Conceptes bàsics i caracterització del subsòl.

  • Actualitzar el coneixement sobre els aspectes legals relacionats amb la presència de sòls i aigües subterrànies contaminades.
  • Predir el comportament dels diferents tipus de contaminants en el medi en funció de les seves característiques fisicoquímiques.
  • Conèixer les tècniques d'investigació del subsòl aplicades a la caracterització ambiental.

Mòdul 2. Anàlisi del risc i tècniques de restauració.

  • Actualitzar els coneixements de les tècniques de restauració d'emplaçaments contaminats.
  • Conèixer les claus de la gestió i coordinació de projectes d'investigació i recuperació d'emplaçaments contaminats.
  • Iniciar-se en l'ús d'eines d'anàlisi de riscos.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals