Especialista en Investigació i Recuperació d'Aigües Subterrànies i Sòls Contaminats

Presentació

Coorganitzat per:

col
 

 

 

 

Les normatives relaciones amb la prevenció de la contaminació ambiental han incrementat en els últims anys el grau d’exigència industrial pel que fa a les mesures encaminades a la prevenció de la contaminació del subsòl. A més, aquestes exigències normatives estan incorporant obligacions d’investigació del subsòl per caracteritzar sòls i aigües subterrànies.

Els requisits de seguiment i control del subsòl, així com l’obligació de procedir a la recuperació ambiental de sòls i aigües subterrànies d'emplaçaments industrials seguint el principi de “qui contamina, paga”, s’estan instaurant de forma massiva en la cultura industrial. En aquest sentit, és important definir criteris de bona praxi en la caracterització i restauració d’emplaçaments contaminats.

El curs d’Especialista en Investigació i Recuperació d’Aigües Subterrànies i Sòls Contaminats aporta una visió completa de les diferents fases de què consta un procés de restauració de sòls contaminats i aigües subterrànies afectades per contaminació d'origen puntual.

Es tracta d'un curs organitzat des de l'experiència professional en el qual la majoria dels docents provenen de l'àmbit de la consultoria ambiental i compten amb un dilatat bagatge professional. A més, s’hi ha incorporat els avenços que des de la investigació en l’àmbit universitari permeten millorar el coneixement en aquest camp. El curs també ofereix recursos per conèixer l’oferta d’equips i serveis en el mercat de tal manera que es facilita l’exercici de l’activitat professional.

Coorganitzat amb: Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona i Col·legi de Geòlegs de Catalunya

Patrocinador:
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

Acreditació acadèmica

Curs Superior Universitari per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 14 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals