Employee Experience i Gestió del Talent Digital

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

 • Entendre la importŕncia de l'experičncia de l'empleat com a eix transmissor de cultura corporativa en els stakeholders.
 • Cončixer els principals elements d'un model basat en l'experičncia digital dels empleats.
 • Definir l'aplicació sistemŕtica de l'experičncia de l'empleat en el disseny dels processos digitals de RH.
 • Detectar els moments de la veritat del treballador per interactuar amb ell i millorar el seu engagement.
 • Entendre com l'experičncia de l'empleat és intrínseca a l'experičncia del client i, per tant, als resultats de negoci de l'empresa.
 • Entendre les noves variables per incentivar la gestió del talent digital.
 • Cončixer les noves estratčgies per detectar el talent digital.
 • Cončixer els elements clau per a la fidelització del talent.
 • Aplicar un sistema de comunicació interna d'última tendčncia.
 • Cončixer els avantatges de la connexió del talent a través de la implantació i el desenvolupament de les comunitats en xarxa.
 • Veure la importŕncia de tenir planificat el teu propi Entorn Personal d'Aprenentatge i de la resta de col·laboradors de la companyia, bŕsic per adquirir les competčncies digitals necessŕries per al desenvolupament de qualsevol professional del segle XXI.
 • Dissenyar els teus plans de formació de la companyia des de les últimes tendčncies de la Formació 2.0.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques