Electrocardiografia (ECG)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Principis bàsics d'Electrocardiografia
1.1. Sistema de conducció i ones normals
1.2. Les ones normals de registre electrocardiogràfic
1.3. L'ECG estàndard: paper de registre i mesures de les ones
1.4. Les derivades i l'eix cardíac
1.5. Altres derivats i l'ona U
1.6. L'ECG correctament realitzat: aspectes pràctics

2. El mètode FRI

2.1. Començant a interpretar ECG
2.2. la freqüència
2.3. regularitat
2.4. El ritme sinusal
2.5. arítmies
2.6. Trastorns de la conducció
2.7. isquèmia

3. Nocions bàsiques sobre el tractament de les arítmies

3.1. Introducció al tractament de les arítmies
3.2. Arítmies més freqüents

4. Altres usos de l'ECG. Més enllà de la determinació de ritmes i de la isquèmia.

4.1. Pericarditis
4.2. TEP
4.3. Alteracions electrolítiques
4.4. Alteracions del QT
4.5. A voltes amb l'eix
4.6. Intoxicació per digital
4.7. Una nova ona. L'ona J d'Osborn

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques