Desenvolupament Segur d'Aplicacions (SSDLC)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Programa

1. Metodologies d’auditoria web
2. Tècniques de hacking i defensa en aplicacions web
3. Cicle de vida de desenvolupament segur de software
4. Securització d’aplicacions web modernes
5. Seguretat d’aplicacions en projectes Agile
6. Aproximació de seguretat en entorns DevOps

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques