Desenvolupament Segur d'Aplicacions (SSDLC)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Objectius

En finalitzar el curs, l'alumne serà capaç de:

  • Conèixer les diverses metodologies d'auditoria d'aplicacions web, amb la finalitat d'executar de manera ordenada projectes propis d'auditoria d'aplicacions web.
  • Desenvolupar les tècniques de hacking d'aplicacions web per tal d'avaluar la seguretat de les aplicacions web.
  • Adquirir els coneixements necessaris per dur a terme les bones pràctiques en desenvolupament segur d'aplicacions web.
  • Desenvolupar les habilitats necessàries per definir i aplicar els controls de seguretat necessaris en el cicle de vida de les aplicacions web.
  • Desenvolupar tècniques necessàries per realitzar hacking d'Apps mòbils en diferents plataformes.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques