Comunicació Interna en Situació de Crisi

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Què és una crisi?
2. Actuació per a la comunicació en situació de crisi
3. Com podem establir un sistema de comunicació de crisis?
4. La comunicació davant dels públics interns
5. La comunicació interna en els processos de reestructuració
 

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent