AGILE Project Management with Scrum

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Objectius

En aquest curs s'aprendrà com aplicar els principis de la gestió de projectes amb Agile i Scrum per crear resultats d'alt valor afegit i de manera eficient. A través de les activitats immersives programades en cada sessió, a més del cas pràctic final, s'adquiriran aquells coneixements pràctics i competències per planificar, gestionar i executar projectes amb Agile.

En particular:

  • Mitigar la incertesa i el risc aplicant principis i valors Agile.
  • Aplicar el marc de treball Scrum per identificar i complir les necessitats de negoci.
  • Adoptar l'actitud d'un Design Thinker per empatitzar amb les prioritats, perspectives, subjectivitats i mancances de les persones, usuaris o comunitats a intervenir.
  • Establir el valor del servei com a eina de diferenciació en l'economia de les experiències.
  • Optimitzar el lliurament del producte/servei amb el màxim valor afegit al mínim cost i en el mínim temps possible.
  • Focalitzar en la millora contínua del procés mitjançant el compromís i l'aprenentatge cooperatiu en el lloc de treball.

Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Presentació del Curs