Curs d'Adaptació al Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l'Entorn Laboral (Itinerari Coaching)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Marc conceptual del coaching
1.1. Fonaments històrics i teòrics. Coaching i disciplines similars.
1.2. Concepte de coaching.
1.3. Habilitats comunicatives del coach.
1.4. Avaluació del ROI: Impacte dels resultats del procés de coaching.
1.5. Metodologia del procés de coaching: Anàlisi de necessitats i contracte.
1.6. Metodologia del procés de coaching: Formulació dels objectius.
1.7. Metodologia del procés de coaching: Planificació de l’acció.
1.8. Metodologia del procés de coaching: Seguiment i avaluació.
1.9. Coaching empresarial. AECOP i codi ètic del coach

2. Eines útils de coaching per al desenvolupament de competències
2.1. Coaching per a la generació d’autoestima al lloc de treball.
2.2. Lideratge efectiu: claus del comportament del líder del s.XXI.
2.3. Coaching per a la negociació i i la creativitat.
2.4. Coaching per a la resolució de conflictes.
2.5. Coaching organitzatiu
2.6. Coaching d’equips i coaching grupal. Test de Belbin.
2.7. Coaching relacional per a la gestió del canvi i la presa de decisions.
2.8. Models de desenvolupament: Bridge, models de preferències, Sikkhona i imatges en coaching
2.9. Test d’avaluació: Feedback 360.

3. Aplicació i pràctica del coaching a les organitzacions
3.1. Àmbits d’aplicació del coaching.
3.2. Coaching a la pràctica.
3.3. Presentació i avaluació de casos
3.4. Sessions de coaching individual

4. Projecte Final. Pràctiques de coaching amb dos clients

5. Projecte Final de Màster

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques