Curs d'Adaptació al Màster en Atenció Precoç i Família

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Programa

1. Pràctiques presencials

2. Projecte d'investigació
2.1. Objecte d'investigació i pla de projecte.
2.2. Primers resultats.
2.3. Conclusions preliminars.
2.4. Projecte final d'investigació.
2.5. Presentació del projecte.

3. Treball experiencial del rol professional 

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques