Curs d'Adaptació al Màster en Atenció Precoç i Família

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Destinataris

Persones que hagin superat el Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família.

Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques