Actualització sobre l'Expedient Informatiu de Producte Cosmètic i Avaluació de la Seguretat

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Presentació

Des de l’aprovació del Reglament CE 1223/2009, la normativa entorn de la cosmètica ha tingut diverses actualitzacions. Aquest curs proposa una actualització de la legislació europea de cosmètics, així com les novetats en les activitats del SCCS. També es revisaran els punts clau en les Guidelines de l’Annex I del Reglament.

El passat 25 d'octubre es van aprovar les "10 th NOTES OF GUIDANCE FOR THE TESTING OF COSMETIC INGREDIENTS AND THEIR SAFETY EVALUATION del Comitè Científic de Seguretat del Consumidor. En aquest curs s'abordaran tots els canvis de las noves directrius del Comitè i que afecten a la realització de l'expedient d'informació.

El programa del curs inclou un seminari pràctic, en el qual es treballaran diversos casos i es resoldran dubtes detectats en l’elaboració d’expedients.

Aquest programa és exclusiu per a professionals que hagin cursat el curs Expedient d’Informació i Avaluació de la Seguretat de Productes Cosmètics, o que acreditin haver cursat un programa similar en altres universitats.

Acreditació acadèmica

Certificat d'assistència per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques