Avís legal
I.-INFORMACIÓ GENERAL
 
En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i l’altra legislació complementària, s’informa que el titular del lloc web és la Fundació Privada Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, en endavant l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, amb domicili social al carrer Ciutat de Granada, núm. 131, 08018 Barcelona, amb CIF 64489172 i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2320.
 
II.-ACCEPTACIÓ DE L’USUARI I ÚS CORRECTE DEL WEB
 
Aquest avís és de visualització obligada i regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d’aquesta pàgina web. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d’accedir-hi i utilitzar els materials que s’hi contenen implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les següents condicions:
 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 
Aquest web i tots els seus continguts, incloent els signes distintius, els textos, imatges, so i qualsevol un altre material són propietat de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, d'algun organisme vinculat a aquesta Fundació, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.
 
© Tots els drets estan reservats per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona. Queda estrictament prohibit utilitzar els continguts d'aquesta pàgina web, així com els signes distintius, marques, nom comercial i nom de domini de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.
 
L’accés a aquest lloc resta subjecte a les següents condicions:
 
Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
 
L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta Fundació.
 
L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.
 
En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.
 
L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona es reserva el dret de modificar sense avís previ els continguts dels dominis, així com els termes i les condicions d’aquest avís.
 
III.-PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
 
L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona garanteix la confidencialitat de les dades personals que es facilitin a través de les pàgines d’aquest web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.
 
A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s’informarà, de manera expressa, de l’existència d’un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d’exercitar-los.
 
IV.-OFERTA ACADÈMICA DE L'INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
 
L'oferta acadèmica de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona està subjecta als mecanismes d'aprovació i reconeixement de la Universitat de Barcelona, tant para els programes Màster, com pels de Postgrau o Diplomes d'extensió.

Per tant, la mateixa segueix els criteris i procediments establerts per l'Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona amb la finalitat de la seva aprovació acadèmica per part de la Delegació del Consell de Govern i del Consell Social de la Universitat en matèria de cursos propis de Postgrau i cursos d'extensió universitària en un sentit ampli.

Aquest procediment d'aprovació està subjecte a un calendari i a criteris que vetllen per la qualitat acadèmica i de funcionament dels títols propis i de la formació contínua.

Aquest procés podria excepcionalment determinar canvis o ajustos en algun programa concret, en aquest cas s'informaria als alumnes abans de l'inici del curs, respectant tots els seus drets.